MAZDA CX-5
FOGLALÁS
AUTÓ MIRAI

Amennyiben ez a modell felkeltette az érdeklődését minden kötelezettség nélkül 1 munkanapra le tudja foglalni, hogy más ne szerezhesse meg Ön előtt. Küldje el adatait, válassza ki melyik szalonunkból keresse meg értékesítő kollégánk akivel a további részleteket egyeztetni tudja.

A weboldalunkon lévő autók listáját a legnagyobb gondossággal jelenítjük meg, azonban előfordulhat, hogy bizonyos autók már elkeltek, aktuálisan foglalás alatt vannak vagy ún. "várólista" alakult ki. Amennyiben elküldi érdeklődését kollégánk felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az esetleges részletekről.

Powered by jqueryform.com
ADATVÉDELEM

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján, a www.cx5.hu weboldalon megadott névvel, e-mail cím és esetlegesen telefonszám megadásával hozzájárul, hogy az Autó Mirai Kft. (1119 Budapest, budafoki út 105., cégjegyzék szám: 01-09-569127, adószám: 12250075-2-43, a továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adatait kezelje, az alábbi feltételekkel:

Az adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. rendelet irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A regisztráció során Ön kijelenti és önkéntes hozzájárulását adja, hogy a jelentkezés folyamán az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések adja meg.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott Mazda modellek és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információ átadás, kapcsolattartás és kommunikáció. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, email cím és esetlegesen telefonszám.

Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő, a megadott adatok segítségével Önnek e-mailt küldjön, esetlegesen munkaidőben a megadott telefonszámon felvegye Önnel a kapcsolatot, azonban ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásal történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.

Az Adatkezelő részére megadott adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi lehetőségekkel élhet:
- tájékoztatási igény: bármikor kikérheti az Adatkezelőtől, hogy mely személyes adatokkal rendelkezik.
- változtatási igény: bármikor kérheti az Adatkezelőtől, a korábban megadott személyes adatok módosítását, aktualizálását.
- törlési igény: bármikor kikérheti az Adatkezelőtől, minden megadott személyes adatainak törlését.

A fenti kéréseket személyesen az Adatkezelő szeékhelyén vagy telephelyein, vagy levélben (Autó Mirai Kft. 1119 Budapest, Budafoki út 105.) illetve e-mail formájában, az adatkezeles@mirai.hu címen kérheti.

Az adatkezelés maximális időtartama a regisztrációt követő 5. év vége. Ennek leteltével az Adatkezelő a rendelkezésre álló személyes adatokat törli rendszereiből.

Amennyiben visszaélést tapasztal az Adatkezelő részéről, panasszal élhet a www.cx5.hu weboldalt üzemeltető Autó Mirai Kft. ügyvezető igazgatójánál: Szabó Gábor, 1119 Budapest, Budafoki út 105. / e-mail: ugyvezeto@mirai.hu / telefon: +36-1-4647680.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)


AUTÓ MIRAI KFT.

1119 Budapest, Budafoki út 150.

Telefon: +36-1-4647680

e-mail: mazda@automirai.hu